Արմավիրի մարզի արդյունաբերությունը

Արմավիրի մարզը գյուղատնտեսական ուղղվածության մարզ է, քանի որ գտնվում է հիմնականում Արարատյան դաշտի բարեբեր հողերի վրա։ Մարզում տարիներ շարունակ արտադրվել է խաղող, ծիրան, դեղձ, սալոր, բանջար-բոստանային կուլտուրաներ։Նախկինում մարզը ունեցել է…

Ընտանեկան ծախսերի օպտիմալացում

1. Նախքան խանութ գնալը նախապես կազմեք գնման ենթակա ապրանքների ցանկ (հատկապես մթերքների դեպքում): Լավագույն արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է չշեղվել ցուցակից և դրանից դուրս գնումներ կատարել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:…

Մարքեթինգ

Մարքեթինգի սահմանումներ Ըստ որոշ աղբյուրների գոյություն ունի մարքեթինգի մինչև 2000 սահմանում։ Առավել հայտնի և ընդունված են հետևյալ 2 սահմանումները. Ըստ Ամերիկյան մարքեթինգային ասոցիացիայի. «Մարքեթինգը ապրանքների, ծառայությունների, կազմակերպությունների, մարդկանց, տարածքների և…

Շուկա հասկացությունը

Շուկա, փոխանակության ոլորտ, սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների ամբողջություն, որոնց միջոցով իրականացվում է ապրանքների իրացումն ու դրսևորվում դրանցում մարմնավորված աշխատանքի հասարակական բնույթը։ Շուկան տնտեսական ազատության վրա հիմնված համակարգ է, որը դրսևորվում է ազատ…

Տնտեսագիտության էությունը

1. Տնտեսագիտության էությունը։ «Տնտեսագիտություն»-ը հին հունարեն բառ է և ընտանեկան տնտեսության կառավարում է նշանակում: Այսօր այն համեմատաբար լայն իմաստով է կիրառվում և արտացոլում այն ամենը, ինչ վերաբերում է երկու կամ…