Մարքեթինգը տուրիզմում

Մարքեթինգը գիտություն է որը ուսումնասիրում է շուկան, տարբեր մարքեթինգային միջոցառումների միջոցով թույլ է տալիս նախագծել, մշակել պրոդուկտ, մշակել գին և այլ պրոդուկտի տարածման մեթոդները, ինչպես նաև խթանել ապրանքների և ծառայությունների…

Մարքեթինգային աղյուսակ

1. Ընկերության անվանումը, որի համարկատարվում է վերլուծությունը: 2. Կայքի անվանումը: 3. Գործունեության ուղղությունը: 4. Վերլուծությունը պատրաստած ուսանողի անունը, թիմի անվանումը, որում կատարվել է EST վերլուծությունը. Ի՞նչ ռազմավարության կամ ռազմավարությունների է…