Մարքեթինգի պլան

Բիզնես պլանСкачать   1. Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը Շարժական արագ սննդի կետ 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • մատակարարների իշխանություն Սննդամթերքը գնում ենք շուկաներից, սուպերմարկետներից կամ այլ խանութներից, պատրաստում…

Համախառն աշխատավարձի հաշվարկ

Մաքուր աշխատավարձը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է համախառն աշխատավարձից դուրս բերել հետևյալ հարկերը և պահումները՝ Եկամտահարկ 20% Սոցիալական վճար 3.5% Եկամտահարկը գանձվում է յուր. ամիս ՀՀ քաղաքացիներից անկախ նրանք գործունեության տեսակից։…

Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռը արտացոլում է կազմակերպության ներկա դրությամբ եղած ակտիվները և պարտավորությունները։ ակտիվները ցույց են տալիս տնտեսության ունեցվածքները ներկա պահի դրությամբ։ Պարտավորությունները ցույց են տալիս տնտեսության վարկերը և պարտքերը ներկա դրությամբ։ Հաշվեկշիռը…

Ընտանեկան բյուջեի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջը ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծախսերը Ընդհանուր եկամուտ, այդ թվում աշխատավարձ, բիզնեսից եկած եկամուտներ, ստացված վարձավճարներ։ 500.000 դր Ընդհանուր ծախսեր 30.000դր Կոմունալ ծախսեր Տրանսպորտային…

Մարքեթինգ

Մարքեթինգը գործողությունների ամբողջություն է, որի շնորհիվ հնարավոր է բացահայտել հաճախորդների կարիքները և բավարարել դրանք՝ բարձրացնելով ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկը: Մարքեթինգային գործունեությունն արդյունավետ իրականացնելու համար պետք է նախ և առաջ հասկանալ…

Մեր բիզնես փաստաթղթերը

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1. «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ: 2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի…

Ձեռներեցուեյուն 02.11֊13.11

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները: Ուսումնասիրել կազմակերպությունների տեսակները, համեմատել։ Բերել օրինակներ։ Անհատ Ձեռներեց (ԱՁ) ԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ անհատ ձեռներեց Ռուսական արտադրության որակյալ դիմակներ Արտաքին տեսքը՝ եռաշերտ, երկնագույն…