Կոնֆլիկտի տեսակները

Կոնֆլիկտի դրական և բացասական կողմերը։ԴրականՕգնում է խնդիրների, դրանց վերաբերյալ տեսանկյունների, լուծման տարբերակների բացահայտմանը։ Նպատսում է աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Երբեմն կարող է միավորել կոլեկտիվը արտաքին ճնշման դեմ։ԲացասականԲերում է կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանաբան մթնոլորտի…

Ինչ է իրենից ներկայացնում կոնֆլիկտաբանությունը

Մարդկային պատմության բոլոր ժամանակներում տեղ գտած առանցքային իրադարձությունները  միշտ ուղեկցվել են տարատեսակ կոնֆլիկտներով, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունեցել այդ պատմության ձևավորման հարցում: Եվ եթե փորձենք հայացք նետել այդ կոնֆլիկտների վրա, ապա կնկատենք, որ  վտանգավորը ոչ թե դրանց…