Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը

Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսից մարդկությունը սկսեց գիտակցել մեր մոլորակի էկոլոգիական ճգնաժամի հարաճուն վտանգը: Դրա հետ մեկտեղ ակնհայտ դարձավ աշխարհի ժողովուրդների` ճգնաժամի վտանգը կանխելուն ուղղված ջանքերը միավորելու անհրաժեշտությունը: Ի վերջո հաղթանակեց…

Արևի ազիմուտի որոշում։ Ինչպես չմոլորվել անտառում

Արևի ազիմուտ նշանակում է այն անկյունը, որը կազմված է դեպի արև ուղղության և դեպի հարավ ուղղության միջև։ Բևեռային աստղի որոնում Բևեռային աստղը միշտ ցույց է տալիս հյուսիս, գտնվում է հյուսիսային…

Լանդշաֆտագիտության քննական հարցաշար

1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բաղադրիչներով: 2. Որո՞նք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը…

Էկոհամակարգեր (տեքստի մշակում)

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները · անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն),+ · օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում…

Լանդշաֆտագիտություն 02.11֊13.11

Թեմա 7 Լամդշաֆտի սոցիալ տնտեսական ֆունկցիան Կարդալ դասագրքի 28-30 էջ նյութը բերել յուրաքանչյուր ֆունկցիայի վերաբերյալ օրինակներ։ Գյուղատնտեսական֊ հանդիպում է գյուղական տարածքներում (դաշտավայրում, արոտավայրերում, այգիներում և այլն)։ Ֆունքցիան գյուղական մթերքների արտադրությունն…

Աղետներ, որոնք վատ ազդեցություն են ունեցել բնության վրա

1. Բռազիլիայի անտառների հատում (ամեն տարի) Բրազիլիային բաժին է ընկնում 2000-ից մինչև 2005 թվականներն ընկած ժամանակաշրջանում Երկրագնդում հատված արևադարձային անտառների 47,8 տոկոսը: Ամեն տարի երկրում անտառն անհետանում է 26 հազար…

Ջերմոցային էֆֆեկտ: Օզոնի թաղանթ

https://youtu.be/SSs2Ttw334g Ջերմոցային էֆեկտը կապվում է մթնոլորտում մարդածին ազդեցությամբ ածխաթթու գազի ավելացման հետ,որի հետևանքով խախտվում Լե Շատելյեի սկզբունքը: 2000թ. աշխարհում այրվել է 15 մլրդ տոննա վառելանյութ, և օդը հարստացել է ածխաթթու…

Լե Շատելյեի սկզբունքը

Բնությունն ունի ինքնակարգավորման, ինքնավերականգման մի հիանալի ունակություն: Եղել են բնության զարգացման կանոնավոր խախտումներ, սակայն բնությունն ժամանակին վերականգնվել ու կարգավորվել է: Հաճախ մարդը այնքան է խախտել բնության օրենքները, որ բնության ինքնավերականգնումը…

Գործնական աշխատանք 1,2

Թեմա 1 Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունը աշխարհագարական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանդշաֆտների կառուցվածքը, տրանսֆորմացիան և դինամիկան։ Որոնք են…

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ։

Առարկայում հանդիպող տերմիններ՝ աշխարհագրական թաղանթ, աշխարհագրաիան միջավայր, դաշտային հետազոտական մեթոդներ, երկրաբանական փուլ, մարդածին փուլ։ Լանդշաֆտագիտությունը աշխարհագարական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանդշաֆտների կառուցվածքը, տրանսֆորմացիան և դինամիկան։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության…